Onze diensten

Aansprakelijkheid particulier

Wanneer u schade heeft geleden door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een ongeluk op het werk of door het handelen van het UWV of de Belastingdienst kunnen wij u hierbij helpen.

Aansprakelijkheid zakelijk

Heeft u als ondernemer schade geleden als gevolg van onrechtmatig handelen door de overheid? Bekijk hoe wij u hierin kunnen bijstaan.

Interim dienstverlening

Heeft u als ondernemer behoefte aan een ervaren en onafhankelijke juridische professional voor het vervullen van uw korte of langere interim opdrachten? Neem dan contact op met ons.

Arbeidsrecht

Bent u als werknemer of werkgever door bijvoorbeeld een concurrentiebeding, ontslag of disciplinaire maatregel in conflict geraakt? Neem dan contact op met ons.

Wat nog meer?

Verhaalsrecht werkgever voor doorbetaald loon

Wanneer uw werknemer door toedoen van een ander ongeschikt is tot werken, kunt u als werkgever het doorbetaalde loon en re-integratie kosten claimen bij de aansprakelijke partij. Eventuele aanvullende schade als bijvoorbeeld kosten voor vervangende arbeidskrachten kunnen ook aanvullend door u geclaimd worden. Ik werk in dit verband samen met professionele externe partijen om een maximale schadevergoeding voor u te realiseren. Ik informeer u graag over de mogelijkheden.​

Over

Op mijn site kunt u overzichtelijk vinden voor welke juridische problemen u bij mijn adviespraktijk terecht kunt. Maar die inhoud geeft misschien geen antwoord op uw vraag waarom u voor uw juridische problemen juist contact met mij op moet nemen.

Voordat ik mijn eigen juridische adviespraktijk begon, heb ik zowel bij UWV als een gerenommeerd adviesbureau gewerkt als (bedrijfs)jurist. In die tijd heb ik jarenlange ervaring opgedaan met de juridische problemen van werknemers, uitkeringsgerechtigden en (grote) werkgevers. Ik heb voor hen  procedures gevoerd  bij rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep, gerechtshoven en de Hoge Raad (in fiscale zaken).

Hoewel ik met enige regelmaat ondernemers bijsta in hun juridische kwesties, behandel ik ook graag zaken waarbij particulieren wakker liggen van hun juridisch probleem. 

Lees nu verder…

Rechtsgebieden
Jaar ervaring

NIEUWS EN BLOGS

Klik voor meer nieuws