Aansprakelijkheid voor dieren

Dieren geven miljoenen huishoudens in Nederland veel plezier en gezelschap maar kunnen helaas ook onberekenbaar zijn. Wanneer u schade lijdt door het (huis)dier van een ander is deze bezitter doorgaans aansprakelijk voor de schade die u heeft geleden. Het gaat hier namelijk om een risicoaansprakelijkheid. Het bezitten van het dier is in dit geval voldoende om aansprakelijkheid aan te nemen zodat u uw schade vergoed krijgt.

Het is in het geval van schade veroorzaakt door een dier belangrijk dat u zich goed laat adviseren om een maximale schadevergoeding te krijgen. Wat men zich vaak niet realiseert, is dat uw schadeposten behoorlijk kunnen oplopen wanneer u bijvoorbeeld een tijd niet kunt werken omdat u flink door een hond bent gebeten. Zijn de klachten blijvend en leiden ze op termijn tot inkomensverlies? Wellicht heeft u in zo’n geval ook kosten moeten maken voor huishoudelijke hulp? Daarnaast heeft u wellicht recht op smartengeld.

Ook is het belangrijk om advies in te winnen omdat in sommige gevallen de hoogte van een schadevergoeding niet gelijk duidelijk zal zijn. Wat bijvoorbeeld als u tijdens een paardrijles gewond raakt omdat het paard schrikt en u ervan af valt. Weliswaar is de manege aansprakelijk maar u bent wel vrijwillig op het paard gaan zitten. De omstandigheden van het geval kunnen betekenen dat sprake is van eigen schuld die van invloed kan zijn op de hoogte van een vergoeding.

Neemt u daarom in geval van dergelijke schades daarom direct contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken voor een maximale schadevergoeding.