Aansprakelijkheid overheid

Hoewel de overheid in het algemeen en de Belastingdienst en UWV in het bijzonder u als burger ten dienste zouden moeten staan, komt het helaas met enige regelmaat voor dat deze instanties door onzorgvuldige besluitvorming schade bij bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen veroorzaken.

Van Bekkum heeft een ruim aantal jaren ervaring in het herstellen van dergelijke onjuiste besluitvorming en het verhalen van schade door een onrechtmatige overheidsdaad. Als u er niet met de overheidsinstantie uitkomt, neemt u dan contact met ons op zodat wij de besluitvorming kunnen toetsen en de mogelijkheden kunnen bekijken voor het verhalen van uw schade.