Onrechtmatige daad / overige situaties

Wanneer u schade lijdt die is ontstaan door iemand anders wilt u uiteraard deze kosten vergoed zien.  In uw zoektocht naar juridische bijstand komt u wellicht doorgaans op een willekeurige internetpagina van een gemiddeld advocatenkantoor dan wel juridisch adviesbureau die u trachten uit te leggen wat, in dit geval, een onrechtmatige daad is en hanteren daarbij begrippen als inbreuk op een recht, causaliteit en relativiteit. U heeft verder niets aan die uitleg; u wilt slechts weten wat de mogelijkheden zijn voor de oplossing van uw probleem.

Voor u is daarom voor het moment van belang te weten dat een onrechtmatige daad doorgaans een handelen of nalaten van een ander betreft (oftewel: een fout) waardoor u schade lijdt. Een fout is een bijzonder ruim begrip.

Het kan hier gaan om bijvoorbeeld een mishandeling, uw auto wordt bekrast of de buurjongen schopt per ongeluk een voetbal door uw ruit. De voorbeelden in het dagelijks leven zijn eindeloos.

Welke schade kunt u in zo’n geval bijvoorbeeld vergoed krijgen?

  • Vermogensschade  (niet alleen een daling in uw vermogen moet worden vergoed, maar ook een vermogensstijging die u als benadeelde misloopt)
  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die van u mocht worden verwacht; 
  • Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  • Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (bijvoorbeeld incasso)
  • Smartengeld

Indien u slachtoffer bent van een onrechtmatige daad dan is het daarom van belang dat u spoedig contact met ons opneemt om de mogelijkheden voor uw schadevergoeding te bekijken