Productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid is van toepassing op een fabrikant zodra een door hem in het verkeer gebracht product een gebrek vertoont en daardoor schade toebrengt. Een product is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten met alle omstandigheden in aanmerking genomen met in het bijzonder de presentatie van het product; het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.

De fabrikant is in zulke gevallen niet aansprakelijk wanneer hij bijvoorbeeld kan aantonen dat het product aanvankelijk niet gebrekkig was of dat bijvoorbeeld sprake was van niet-commerciële productie. Daarnaast kan de fabrikant ook een beroep doen op de zogenaamde ‘eigen schuld’ van de consument.

Wanneer u (letsel)schade lijdt door een gebrekkig product neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden voor een schadevergoeding te bekijken.