Sport en spel

Bij sport en spel komt het regelmatig voor dat een deelnemer tijdens een wedstrijd ernstig letsel oploopt. Wanneer sprake is van een dergelijke sport- en spelsituatie kan het handelen, zelfs als daardoor aan een ander letsel wordt toegebracht, minder snel als onrechtmatig worden aangemerkt dan wanneer die gedraging in het dagelijks leven zou hebben plaatsgevonden.

Voetballers kunnen bijvoorbeeld door de tegenstander geraakt worden tijdens duels wat regelmatig tot blessures leidt. Tijdens deze duels vinden onvermijdelijk acties plaats die gevaarlijk, slecht gecoördineerd, verkeerd getimed of ondoordacht zijn. Dat is echter een onderdeel van het spel waarop de deelnemers bedacht moeten zijn. Een sliding bijvoorbeeld waarbij uiteindelijk de tegenstander in plaats van de bal wordt geraakt is weliswaar volgens de spelregels ongeoorloofd maar hoeft als deze is verricht ten behoeve van het spel niet altijd tot aansprakelijkheid te leiden.

Het handelen van een speler is pas onrechtmatig als dit zo gevaarlijk is dat de gevolgen daarvan buiten het normale risico vallen dat een speler in een wedstrijd kan verwachten. Of de veroorzaker van het letsel aansprakelijk is, hangt er daarom mede vanaf of de toedracht binnen de normale verwachtingen van de betreffende sport ligt.

Wanneer u in een sport- of spelsituatie (letsel)schade oploopt, neemt u dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken om uw schade te verhalen.