Verkeersongevallen

De Nederlandse wegen behoren tot een van de veiligste van Europa. Toch neemt het aantal verkeersongelukken in Nederland toe. Volgens de statistieken neemt vooral het aantal ernstige verkeersgewonden per jaar toe (SWOV, 2018)

Het is niet eenvoudig om een directe oorzaak te noemen voor de toename in verkeersdoden en (ernstige) verkeersgewonden. Wel zijn er een aantal belangrijke maatschappelijke trends die van invloed (kunnen) zijn op de stijging bijvoorbeeld de vergrijzing, het toenemend gebruik van de elektrische fiets of apparatuur gebruik in het verkeer (bijv. smartphone).

Wanneer u te maken heeft gehad met een verkeersongeval en letselschade heeft, is doorgaans het reguliere onrechtmatige daadsrecht van toepassing:

 1. Het gaat in die gevallen om ongevallen waar alleen motorrijtuigen betrokken zijn of ;
 2. Ongevallen waarbij alleen ongemotoriseerden betrokken zijn.

Daarnaast kan bij een ongeval de bijzondere regeling van artikel 185 Wegenverkeerswet van toepassing zijn.

 1. Het gaat in die gevallen om een verkeersongeval op de openbare weg tussen een motorrijtuig en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld een fietser).

In die gevallen heeft de verzekeraar van de automobilist een ruime vergoedingsverplichting. De gedachte hierachter is dat degene die door het gebruik van een auto de gevaren op de weg in aanzienlijke mate verhoogt, het risico daarvan behoort te dragen.

 1. Ook kan uw (eenzijdig) ongeval te maken hebben gehad met de kwaliteit van de weg die niet voldeed aan de eisen die men daaraan mag stellen. In zo’ n geval kan de eigenaar van de weg (wegbeheerder) aansprakelijk zijn voor uw ongeval.
 2. Wanneer uw ongeval tijdens werktijd plaatsvindt kan het ook zo zijn dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw (letsel)schade.

Zoals u ziet, hangt het van de omstandigheden van uw ongeval af welke partij aansprakelijk kan zijn en welke specifieke regels van toepassing kunnen zijn. Wanneer u letselschade heeft ten gevolge van een verkeersongeval kan Van Bekkum u bijstaan om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Uw schadevergoeding kan onder meer bestaan uit:

 • Ziekenhuisdaggeld 
 • Kilometervergoeding
 • Medische kosten
 • Studievertraging
 • Verzorgingskosten
 • Verlies arbeidsvermogen
 • Kosten re‐integratie 􏰀van uw werkgever
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Zelfwerkzaamheid
 • Voorzieningen/aanpassen woning/ fietsvervangend vervoer
 • Smartengeld
 • Wettelijke rente
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Vergoeding van uw economische kwetsbaarheid

Onze werkwijze kenmerkt zich door onafhankelijkheid, inlevingsvermogen, daadkracht en deskundigheid. De kosten van onze bijstand worden rechtstreeks door ons bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening gebracht. Neemt u daarom bij letselschade zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij voor u de mogelijkheden kunnen bekijken voor een maximale vergoeding van uw schade.