Aansprakelijkheid zakelijk

Hoewel de overheid in het algemeen en de Belastingdienst en UWV in het bijzonder het u als ondernemer makkelijker zouden moeten maken, is dat helaas in de praktijk niet altijd het geval.

Zo kan het zijn dat u als ondernemer schade lijdt door onjuiste besluitvorming van overheidsinstanties. Van Bekkum heeft een ruim aantal jaren ervaring in het herstellen van dergelijke onjuiste besluitvorming en het verhalen van schade door een onrechtmatige overheidsdaad.  Als u er niet met de overheidsinstantie uitkomt, neemt u dan contact met ons op zodat wij de besluitvorming kunnen toetsen en de mogelijkheden kunnen bekijken voor het verhalen van uw schade.

Hieronder treft u enkele voorbeelden uit de praktijk aan:

Een werkgever die in totaal duizenden euro’s aan rekeningen krijgt, vecht één factuur aan om de rechtmatigheid te toetsen. De rechtbank oordeelt dat deze factuur van UWV onrechtmatig is want deze  heeft geen publiekrechtelijke grondslag.

Een grote werkgever is na een premierestitutie met UWV verdeeld over de omvang van de vergoeding wettelijke rente als schadevergoeding aangezien UWV geen volledige vergoeding wil verstrekken.

Uiteindelijk beslist de Centrale Raad van Beroep dat UWV aan werkgever de wettelijke rente dient te vergoeden over het premiebedrag over de termijn tussen de betaling daarvan door werkgever en de terugbetaling van de premie aan werkgever.

Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat er geen wettelijke mogelijkheid bestond de toenmalige beschikking GDP van een werkgever te herzien en daarmee de naheffingsaanslag en beschikking heffingsrente ten onrechte zijn opgelegd.