Arbeidsrecht

Met betrekking tot arbeidsrecht verlenen wij onze diensten zowel aan werknemers als aan werkgevers.

Arbeidsrecht werknemer

Heeft u als werknemer te maken met bijvoorbeeld een arbeidsconflict, non-actiefstelling, een loonconflict of wordt u disfunctioneren verweten? Dan kunnen wij u wellicht helpen. Van Bekkum heeft ruime ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties in de conflictsfeer dan wel  ontslagkwesties, concurrentiebedingen en perikelen inzake loondoorbetaling bij ziekte. Neemt u bij een arbeidsrechtelijk probleem zo snel mogelijk contact met ons op om de mogelijkheden voor juridische bijstand te bekijken.

Arbeidsrecht werkgever

Heeft u als werkgever te maken met bijvoorbeeld veelvuldig ziekteverzuim, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding met één van uw werknemers? Dan kunnen wij u wellicht helpen. Van Bekkum heeft ruime ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties in de conflictsfeer dan wel ontslagkwesties, concurrentiebedingen en perikelen inzake loondoorbetaling bij ziekte. Neemt u als werkgever bij een arbeidsrechtelijk probleem zo snel mogelijk contact met ons op om de mogelijkheden voor juridische bijstand te bekijken.