Kosten no-riskpolis? UWV, waar staat dat?

Posted Posted in Blogs

Een werknemer met een ziekte of handicap heeft in sommige situaties recht op de no-riskpolis. De no-riskpolis begint zodra de werknemer bij een werkgever in dienst komt en duurt maximaal 5 jaar. Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, kan de werkgever een Ziektewetuitkering bij UWV aanvragen. De werkgever betaalt dan het loon door […]

Smartengeld voor dierbaren van slachtoffers

Posted Posted in Nieuws

Op 1 januari 2019 gaat de Wet Vergoeding Affectieschade in. Deze wet regelt smartengeld voor naaste familieleden van slachtoffers. Deze familieleden kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Dit overlijden of letsel moet dan zijn veroorzaakt door iemand anders. Die persoon is aansprakelijk. Bijvoorbeeld wanneer een kind na […]

Strekt de zorgplicht van de werkgever zich tevens uit over de trap en het trappenhuis in een kantoorpand?

Posted Posted in Rechtspraak

Een werkneemster is een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden waardoor zij schade heeft geleden. Zij is van de trap gevallen in het trappenhuis in een kantoorpand. Werkneemster stelt werkgever aansprakelijk voor haar schade. De werkgever stelt dat de trap aan alle eisen voldoet en dat hij niet aansprakelijk is omdat traplopen een alledaagse gebeurtenis […]

Smartengeld ten gevolge van een mislukte besnijdenis

Posted Posted in Rechtspraak

In 2001 is bij een jongen, toen ruim twee jaar oud, een besnijdenis verricht. Deze is uitgevoerd door een huisarts, onder verantwoordelijkheid van een uroloog. De ingreep is niet goed verlopen. Als gevolg daarvan moest zijn geslachtsdeel gedeeltelijk worden geamputeerd. In totaal heeft hij tot op heden dertien (operatieve) ingrepen ondergaan. Al langere tijd functioneert […]