Smartengeld voor dierbaren van slachtoffers

Posted Posted in Nieuws

Op 1 januari 2019 gaat de Wet Vergoeding Affectieschade in. Deze wet regelt smartengeld voor naaste familieleden van slachtoffers. Deze familieleden kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Dit overlijden of letsel moet dan zijn veroorzaakt door iemand anders. Die persoon is aansprakelijk. Bijvoorbeeld wanneer een kind na […]