Nieuws

Geen wettelijke grondslag UWV factuur informatie no-riskpolis

Een werknemer met een ziekte of handicap heeft in sommige situaties recht op de no-riskpolis. De no-riskpolis begint zodra de werknemer bij een werkgever in dienst komt en duurt maximaal 5 jaar. Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, kan de werkgever een Ziektewetuitkering bij UWV aanvragen. De werkgever betaalt dan het loon door en verrekent de uitkering daarmee.

Probleem voor werkgevers en werknemers is regelmatig dat zij niet weten dat de desbetreffende werknemer een no risk-/ arbeidsgehandicaptenstatus heeft.

UWV gebruikt voor dit doel de aanvraagformulieren “Vragen over uitkering of belemmering bij werk”, om inzicht te geven aan werkgevers over hun bestand arbeidsgehandicapten/arbeidsbeperkten. Tot januari 2015 heeft het UWV deze informatie kosteloos aan werkgevers verstrekt.

In december 2014 heeft het UWV werkgevers geïnformeerd over het in rekening gaan brengen van kosten voor het afhandelen van deze informatieverzoeken. Het UWV brengt vanaf 1 januari 2015 € 25,- per aanvraag in rekening bij alle werkgevers.

Een grote werkgever die daardoor geconfronteerd wordt met aanzienlijke kosten start een beroepszaak en wint deze in eerste aanleg bij de rechtbank. UWV stelt hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep op de grond dat de Ziektewet en de Wet SUWI wel degelijk een wettelijke grondslag voor de factuur bieden.

Na meerdere malen uitstel geeft de CRvB uiteindelijk een klein jaar later het oordeel dat de Ziektewet geen specifieke wettelijke, en dus ook geen publiekrechtelijke, grondslag bevat voor de gegevensverstrekking door het UWV. Cliënt en overige werkgevers in Nederland hebben dus sinds 2015 dergelijke facturen onverschuldigd betaald en kunnen deze dus gaan terugvorderen.

Bron: Rechtspraak