Rechtspraak

Strekt de zorgplicht van de werkgever zich tevens uit over de trap en het trappenhuis in een kantoorpand?

Een werkneemster is een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden waardoor zij schade heeft geleden. Zij is van de trap gevallen in het trappenhuis in een kantoorpand. Werkneemster stelt werkgever aansprakelijk voor haar schade. De werkgever stelt dat de trap aan alle eisen voldoet en dat hij niet aansprakelijk is omdat traplopen een alledaagse gebeurtenis is (een zogenaamd ‘ huis-tuin en keuken ongeluk).

De vraag die hier centraal staat, is of de zorgplicht van de werkgever zich tevens uit over de trap en het trappenhuis in een kantoorpand?

De specifieke omstandigheden in het kantoor maken naar het oordeel van de kantonrechter dat de zorgplicht van werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 BW zich tevens uitstrekt over de trap en het trappenhuis tussen de 16e en 17e verdieping in het kantoorpand. Dat traplopen een alledaagse gebeurtenis is, maakt dit oordeel niet anders.

Nakoming zorgplicht
Nu vaststaat dat werkneemster een arbeidsongeval is overkomen en zij schade heeft opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van werkgever in beginsel gegeven. De juiste, exacte toedracht van het ongeval hoeft werkneemster niet te stellen. Het is op grond van artikel 7:658 lid 2 BW aan werkgever om aan te tonen dat hij de in lid 1 van dit artikel opgenomen zorgplicht is nagekomen. Partijen hebben hun standpunten over de invulling en inhoud van de zorgplicht in de processtukken van dit deelgeschil en ter zitting in grote lijnen uiteengezet. Mede gezien het petitum van het verzoekschrift, gaat het echter buiten het bestek van dit deelgeschil om te beoordelen waar de zorgplicht van werkgever precies uit bestaat en of die zorgplicht is geschonden.

Bron: Rechtspraak