Rechtspraak

UWV moet pensioenschade werknemer vergoeden

Als een werknemer ziek is, moet de werkgever doorgaans 104 weken loon doorbetalen. Wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan het re-integreren van de zieke medewerker kan UWV deze werkgever verplichten het loon maximaal 52 weken extra door te betalen (de zogenaamde ‘loonsanctie’ ) voordat de werknemer in aanmerking kan komen voor een WIA-uitkering.

In deze zaak was reeds eerder in een procedure vastgesteld dat UWV onterecht had nagelaten een loonsanctie op te leggen aan een werkgever. De zieke werknemer was daardoor gedupeerd en heeft een schadevergoedingsverzoek bij UWV ingediend.

De werknemer heeft inkomensschade gevorderd (hij had immers 52 weken loon misgelopen). Ook vorderde hij zijn pensioenschade. UWV heeft in eerste instantie slechts de inkomensschade vergoed en alleen het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie.

In deze procedure was dus alleen in geschil of het werknemersgedeelte van de pensioenpremie ook voor vergoeding in aanmerking komt. 

De rechter overweegt dat indien UWV wel een loonsanctie zou hebben opgelegd, zou de werknemer gedurende de duur van die loonsanctie salaris van zijn werkgever hebben ontvangen. Op dat salaris zou ook het werknemersgedeelte van de pensioenpremie zijn ingehouden. Dit deel van de pensioenpremie zou door de werkgever namens de werknemer zijn afgedragen aan het pensioenfonds. 

In vergelijking met de toestand nu, waarin ten onrechte geen loonsanctie is opgelegd, heeft werknemer 52 weken geen salaris ontvangen en is er (dus) geen pensioenpremie (werkgeversgedeelte en werknemersgedeelte) afgedragen aan het pensioenfonds van werknemer. UWV heeft aan werknemer het nettosalaris vergoed. Daarnaast heeft verweerder het niet afgedragen werkgeversgedeelte van de pensioenpremie aan werknemer vergoed.

Bij de berekening van het nettosalaris is ervan uitgegaan dat het werknemersgedeelte van de pensioenpremie is ingehouden, terwijl dat feitelijk niet is gebeurd. Door het nettosalaris te vergoeden mist werknemer dat werknemersgedeelte (de afdracht daarvan in het pensioenfonds). Daarmee is werknemer in deze situatie per saldo slechter af dan wanneer er wel een loonsanctie zou zijn opgelegd. Daarom komt naar het oordeel van de rechter in dit geval ook het werknemersgedeelte van de pensioenpremie voor vergoeding in aanmerking.

De rechtbank wijst het schadevergoedingsverzoek toe ter hoogte van het werknemersgedeelte van de pensioenpremie.

Bron: Rechtspraak.nl