Rechtspraak

Werkgever niet aansprakelijk voor val van trap kantoorpand

In deze (deelgeschil)procedure kwam de vraag aan de orde of een werkgever aansprakelijk is voor een arbeidsongeval waarbij een werkneemster in het kantoor van de trap is gevallen.

Het desbetreffende pand heeft een begane grond en twee verdiepingen met kantoorruimtes. Werkneemster was aan het eind van de dag als laatste in het pand aanwezig en is bij het verlaten van het kantoor (met nog zes treden te gaan) van de trap gevallen en heeft daardoor ernstige verwondingen opgelopen.

Werkneemster stelt werkgever (en zijn verzekeraar) aansprakelijk voor haar schade en verwijt hem dat hij niet heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving. Enerzijds omdat het trapportaal niet verlicht was (de lichtschakelaar bevond zich beneden). Anderzijds omdat werkgever heeft nagelaten te waarschuwen voor deze gevaarlijke situatie en verzuimd heeft instructies te geven hoe te handelen bij een dergelijke situatie.

De werkgever wijst aansprakelijkheid af en stelt dat er sprake is van een zogenaamd huis-, tuin- en keukenongeval. Werkgever betwist dat het trapportaal onvoldoende was verlicht en dat een veilig alternatief aanwezig was; namelijk het gebruik van de lift.

De kantonrechter vindt het wel of niet ingeschakeld zijn van de verlichting in het trappenhuis niet van belang voor deze aansprakelijkheidsvraag. De trap voldoet aan alle eisen en werkneemster is pas op het laatste plateau, met nog zes treden te gaan, gevallen. Op het voorgaande gedeelte op de trap heeft zij probleemloos gelopen. Daarnaast was sprake van een lichtschilderij op de begane grond zodat samen met binnenvallende straatverlichting sprake was van enige mate van verlichting. Ook vindt de rechter van belang dat de lift een alternatief bood om beneden te komen

De kantonrechter is van oordeel dat hier sprake is van een op zichzelf ongevaarlijke situatie die zich buiten de werkplek op dezelfde manier had kunnen voordoen. Voor een dergelijke huis-, tuin- en keukensituatie hoeft een werkgever niet te waarschuwen en hoeft hij geen instructies te geven. De werkgever is dus niet aansprakelijk voor het ongeval.

(Rechtbank Zeeland-West-Brabant; beschikking van 10 december 2018; zaaknummer 7093608 OV VERZ 18-7172)